skip to Main Content

Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. Ook De Wachter biedt vrijwilligerswerk voor jong en oud. De vrijwilligers worden door een beroepskracht begeleid. In een gesprek met de beroepskracht kan de vrijwilliger erachter komen wat zijn/haar wensen zijn. ‘ Wat voor soort werk vind ik leuk? Wat zijn mijn capaciteiten? Hoeveel uren en op welke dagen wil ik werken?’

De Wachter is altijd op zoek naar vrijwilligers.

Bestuur: Vindt u het leuk om mee te denken met het beleid en waar De Wachter naartoe kan groeien dan is er altijd een plekje voor u in het bestuur van Stichting Het Schermereiland.

Uitvoerende vrijwilligers: Er zijn ook vrijwilligers die graag met de verschillende doelgroepen werken. Ze organiseren graag activiteiten en helpen mee bij de activiteiten.

Vanwege de uitbreiding van Voor Mekaar, zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Mocht u hier interesse in hebben, dan kunt u contact met ons opnemen. scw@buurthuisdewachter.nl   –  (072) 5117311

Barvrijwilligers

Tijdens verschillende activiteiten wordt er barpersoneel ingezet. Dit kan eenmaal per maand of wekelijks zijn. Alle opties zijn mogelijk. Samen met een ander barlid draai je de bar. Wij bieden een cursus verantwoord alcohol schenken aan en een tapcursus. Ook behoort BHV tot de mogelijkheden.

Gastheren/gastvrouwen: In de Wachter werken we met gastheren en gastvrouwen. Zij zijn het gezicht van de Wachter. Ontvangen de bezoekers en schenken hen koffie/thee. Ook nemen ze de telefoon aan, of prepareren de ruimtes voor de verschillende activiteiten.

Er wordt in 3 verschillende dagdelen gewerkt en in een rooster. Zo is 1 dagdeel per week mogelijk maar meerdere dagdelen behoort ook tot de opties.

Voor meer informatie over deze functies kunt u bellen met Monique Verwijmeren op 0623785005.

Administratieve vrijwilligers

Penningmeester:

De penningmeester overlegt met het bestuur en bepaalt dan het financiële beleid. Er wordt een actieve bijdrage aan de visie en beleidsontwikkeling van de Stichting geleverd. Belangrijke taak is het verzorgen en opstellen van de meerjarenbegroting en jaarafrekening, waarover verantwoording afgelegd wordt richting het bestuur en de gemeente. U houdt toezicht op de financiën (beheert de rekening, betalingen, stortingen). Als Penningmeester neemt u actief deel aan het maandelijkse bestuur overleg.

Indien u beschikt over HBO+ denkniveau, professionele en bestuurlijke ervaring op het gebied van financiën en u wilt zich op vrijwillige basis inzetten voor buurthuis De Wachter, dan bent u wellicht de geschikte kandidaat.
Een sollicitatie kunt u richten naar:
Peter Tergau (voorzitter stichting Het Schermereiland)
voorzitter@het-schermereiland.nl
Stichting Het Schermereiland, Oudorperdijkje 65, 1821 AP Alkmaar

Beheerder

Back To Top
X