Laatste nieuwsOud papier 2019

26 Januari € 37,21
23 Februari €
23 Maart €
?  April 
25 Mei 
22 Juni 
27 Juli 
24 Augustus €
28 September
26 Oktober
23 November
28 DecemberVrijwilligers

Stichting Het Schermereiland is een vrijwilligersorganisaties. Vrijwilligers vormen de smeerolie van de samenleving. Ook De Wachter biedt vrijwilligerswerk voor jong en oud.Oudorpertijden digitale magazine nr.23 | februari 2019

logo buurthuis

1e helft 2012 457
Ingang Buurthuis